Ledarhund för synskadade

I Sverige finns cirka 250 olika ledarhundar i tjänst och de flesta av dessa är labradorer. En ledarhund tränas och dresseras mycket noga innan den börjar tjänstgöra vid ungefär två års ålder. Har man en grav synnedsättning kan man få så kallad dispositionsrätt och bli beviljad en ledarhund för att lättare klara sig i vardagen. Även om man inte är i behov av en tränad ledarhund kan en hund vara både en bra hjälp i vardagen och en pålitlig kompis. Det är inte billigt att köpa en hund men på Svea kan man få hjälp med den ekonomiska biten.

Man som tränar hund

(Visited 1 times, 1 visits today)